Auto thùng flip thoát trong sài gòn.

Khoảng 11 giờ trưa hôm 8/9, trên những đường phố nguyễn văn Cái (thuộc địa đoạn là dễ dàng Nhưng, huyện phổ biến nơi làm việc tiếng), 1 hộp kinh nghiệm unforeseen vấn đề khi chúng tôi sẽ chuyển. Bin hộp này tương ứng với bị nghiêng, lấy cái xe này là biến đổi trong.